023-LL154- Tôn Ngộ Không

15.000.000 

Màu: Golden tai cụp lông dài

Ngày sinh: 01/02/2023

Giới tính: Đực

Danh mục:
0964.482.385