023-LL152- Tiểu Hý

20.000.000 

Màu: Trắng tai cụp chân ngắn

Ngày sinh: 05/02/2023

Giới tính: Đực

Danh mục:
0964.482.385