023-LL148- Chư Bát Giới

15.000.000 

Màu: Golden tai cụp lông ngắn

Ngày sinh: 01/02/2023

Danh mục:
0964.482.385